Principalele direcții de cercetare

 
  1. Bulletameliorarea sortimentului viticol prin îmbunătăţirea valorii biologice a unor soiuri de viţă de vie recomandate şi autorizate în cultură în podgoria Iaşi prin omologarea unor clone şi obţinerea materialului clonal de înmulţire pentru realizarea unei colecţii naţionale; îmbogăţirea conveerului varietal al soiurilor pentru struguri de masă prin crearea şi omologarea unor noi genotipuri; colectarea, conservarea şi monitorizarea resurselor genetice autohtone valoroase existente în colecţiile ampelografice din estul şi sud – estul ţării;

  2. Bullet agrotehnică - ecologie viticolă – prin stabilirea tehnologiilor de valorificare a terenurilor viticole colinare în condiţiile aplicării unei agriculturi durabile; modernizarea tehnologiei de combatere integrată a bolilor şi dăunătorilor viţei de vie; identificarea unor soluţii tehnologice avansate pentru limitarea declinului biologic produs de bacterii şi ciuperci lignicole; tehnologii diferenţiate pe soiuri şi areale de cultură pentru producerea strugurilor de vin de înaltă calitate; cercetări privind impactul schimbărilor climatice globale asupra ecosistemelor viticole; modernizarea tehnologiei de obtinere si valorificare a strugurilor de masa prin implementarea sistemului european de calitate EUREPGAP in scopul asigurarii trasabilitatii si sigurantei alimentare;

  3. Bullettehnologia, chimia şi microbiologia vinului – prin elaborarea unui sistem de trasabilitate a producţiei vitivinicole în vederea îmbunătăţirii siguranţei alimentare, stabilirea metodelor de determinare a produselor falsificate în industria vinurilor, izolarea şi selecţionarea unor suşe de levuri din podgoria Iaşi necesare optimizării tehnologiei de producere a vinurilor albe, precum şi a unor suşe de levuri cu proprietăţi granulare;

  4. Bulleteconomie agrară – întocmirea de studii privind creşterea eficienţei activităţii fermierilor viticoli prin asociere, formarea aptitudinilor manageriale a acestora.

Colectivul de cercetareSECTORUL_DE_CERCETARE_files/cercetare.pdfshapeimage_1_link_0
Proiect 52116/200852116.htmlshapeimage_2_link_0
proiecte (2005 - 2010)SECTORUL_DE_CERCETARE_files/proiecte%20corect.pdfshapeimage_3_link_0